شرايط عمومی تحصیلی ثبت نام در مرحله اول المپیاد های علمی

شرايط عمومی تحصیلی ثبت نام در مرحله اول المپیاد های علمی

شرايط عمومی تحصیلی ثبت نام در مرحله اول المپیاد های علمی به شرح زیر می باشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد فيزيك:

- دانش‌آموزان سال سوم رياضي‌فيزيك كه متقاضي شركت در المپيادفيزيك می باشند، بايد معدل دروس فيزيك(1) و آزمايشگاه و فيزيك(2) و آزمايشگاه آنها كمتر از 16 نباشد، همچنین معدل دروس رياضي (1) و رياضي (2) داوطلب كمتر از 15 نباید باشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد رياضي:

- دانش‌آموزان سال‌سوم مقطع رياضي‌فيزيك كه متقاضي ثبت‌نام در المپياد رياضي مي‌باشند، معدل دروس رياضي(2) و هندسه(1) داوطلب نبايد كمتر از 15 باشد.

- دانش‌آموزان سال‌دوم مقطع رياضي‌فيزيك كه متقاضي ثبت‌نام در المپياد ‌رياضي مي‌باشند، نمره درس‌رياضي(1) داوطلب نبايد كمتر از 15 باشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد شيمي:

- دانش آموزان سال دوم مقطع علوم‌تجربي و رياضي‌فيزيك كه متقاضي ثبت نام در المپياد شيمي هستند، نبايد نمره درس شيمي(1) و آزمايشگاه آنها كمتر از 17 باشد، همچنین نمره رياضي(1) آنها باید از15 كمتر نباشد و نمره درس فيزيك(1) و آزمايشگاه داوطلب نیز كمتر از 16 نباشد.

- دانش آموزان سال سوم مقطع علوم‌تجربي و رياضي‌فيزيك كه داوطلب ثبت نام در المپياد شيمي هستند، بايد معدل دروس شيمي(1) و آزمايشگاه و شيمي(2) و آزمايشگاه  آنها،كمتر از 17 نباشد، همچنین معدل دروس رياضي(1) و رياضي(2) آنها كمتر از 15 نباشد و نیز معدل دروس فيزيك(1) و آزمايشگاه و فيزيك(2) و آزمايشگاه داوطلب كمتر از 16 نباید باشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد كامپيوتر:

- دانش‌آموزان سال دوم رياضي‌فيزيك و سال دوم كامپيوتر شاخه فني‌حرفه‌اي و كاردانش كه متقاضي شركت در المپياد كامپيوتر می باشند، بايد نمره درس رياضي(1) آنها كمتر از 15 نباشد.

- دانش‌آموزان سال‌سوم رياضي‌فيزيك و سال‌سوم‌ كامپيوتر شاخه فني‌حرفه‌اي و كاردانش‌ كه متقاضي شركت در المپياد كامپيوتر می باشند بايد معدل دروس رياضي(1) و رياضي(2) آنها كمتر از 15 نباشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد ادبي:

- دانش آموزان سال سوم ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه متقاضي ثبت نام در المپياد ادبي می باشند، بايد  معدل دروس زبان فارسي(2) و ادبيات‌فارسي(2) آنها از 16 كمتر نباشد.

- دانش آموزان سال سوم علوم تجربي و رياضي فيزيك كه متقاضي شركت در المپياد ادبي می باشند، بايد  معدل دروس زبان فارسي(2) و ادبيات‌فارسي(2) آنها كمتر از 18 نباشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد زيست‌شناسي:

- دانش‌آموزان سال دوم علوم‌تجربي كه متقاضي شركت در المپياد زيست‌شناسي می باشند، بايد نمره دروس علوم زيستي و بهداشت  آنها كمتر از 16 نباشد.

 - دانش‌آموزان سال سوم علوم‌تجربي كه متقاضي شركت در المپياد زيست‌شناسي می باشند، بايد نمره درس علوم زيستي و بهداشت و زيست شناسي و آزمايشگاه (1) آنها  از 16 كمتر نباشد.

شرایط ثبت نام در مرحله اول المپياد نجوم و اخترفيزيك:

- دانش آموزان سال دوم رياضي‌فيزيك كه داوطلب شركت در آزمون نجوم و اخترفيزيك می باشند بايد نمره درس فيزيك(1) و آزمايشگاه از كمتر 16نباشد و نمره درس رياضي(1) آنها نیز كمتر از 15 نباید باشد.

- دانش آموزان سال سوم رياضي‌فيزيك كه داوطلب شركت در آزمون نجوم و اخترفيزيك هستند، بايد معدل درس فيزيك(1) ، آزمايشگاه و فيزيك(2) و آزمايشگاه كمتراز 16نباشد همچنین،  معدل درس رياضي(1) و رياضي(2) داوطلب كمتر از 15 نباشد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...