ابلاغ طرح سنجش و ‌پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

ابلاغ طرح سنجش و ‌پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی ابلاغ شد.

دکتر حسن روحانی، ریاست جمهور محترم، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را برای اجرا ابلاغ نمود.

گفتنی است که این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۱/۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی به شرح زیر می باشد:

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اجرا خواهد شد.   

ماده ۱)  تعریف اصطلاحات به کار رفته در قانون سنجش و پذیرش دانشجو به شرح زیر است:

الف ـ دانشگاه: به  تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌گردد.

ب ـ وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می گردد.

پ ـ سنجش: فرآیندی است که در راستای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای تمامی داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت ـ پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی کامل شده و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاتمه خواهد یافت.

ث ـ تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی خواهد بود.

ماده ۲) برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار خواهد شد که در این قانون به اختصار"شورا" خوانده می‌شود:

۱) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲) وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳)  دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین

۴) رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

۵) رئیس دانشگاه پیام نور

۶) رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

۷) دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

تبصره۱) عضویت اعضاء در "شورا" قابل تفویض به غیر نخواهد بود و "شورا" با حضور حداقل پنج نفر از اعضای دارای حق رأی، به رسمیت شناخته خواهد شد.

تبصره۲) "شورا" می‌تواند برای انجام وظایف محوله، کارگروه های تخصصی تشکیل دهد.

تبصره۳) شـورا مـوظف است در اجـرای این قـانـون، سیاست‌های کلی نظام ابلاغی از سوی مقـام معظم رهبری و مصـوبات شـورای عالی انقلاب فرهنگی را مراعات نماید.

ماده۳) وظایف و اختیارات شورا در رابطه با سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی عبارت است از:

الف ) تصویب شیوه‌نامه اجرائی سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه.

ب ) تصویب عناوین و تعیین ضرایب دروس آزمون مربوط به هر رشته تحصیلی.

پ ) نظارت بر حسن اجرای فرآیند سنجش و پذیرش و اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان.

ت ) تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی برای ورود به مرحله بعدی سنجش.

ث ) تصویب دروس آزمون متمرکز دوره کارشناسی ارشد در هر یک از رشته‌های تحصیلات تکمیلی و تعیین ضرایب آنها.

ج )  تعیین تعداد دفعات برگزاری آزمون متمرکز در هر سال و مدت اعتبار آن.

چ )  تصویب معیارهای اختصاصی درخصوص رشته‌های خاص.

ماده۴) سنجش در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته براساس آزمون متمرکز از دروس تخصصی مقطع کارشناسی و تأثیر معدل داوطلب (در رشته‌های مرتبط) توسط وزارتین انجام خواهد شد.

ماده۵) سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب هر یک از شیوه‌های "آموزشی ـ پژوهشی" و "پژوهش محور"  به شرح زیر انجام خواهد شد:

(الف)- دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی براساس معیارهای زیر صورت خواهد گرفت:

۱) آزمون‌های متمرکز (50 درصد )

۲) سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

۳) مصاحبه علمی و سنجش عملی (30 درصد)

(ب)- دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور براساس معیارهای زیر صورت خواهپ گرفت:

۱) آزمون‌های متمرکز (30 درصد)

۲) سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد)

۳) مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)

۴) تهیه طرح واره (20 درصد)

تبصره۱) برگزاری آزمون‌های متمرکز زیر نظر هریک از وزارتین و از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد. شورا می‌تواند با لحاظ بند (ت) ماده (1) از ظرفیت دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیردولتی در برگزاری آزمون متمرکز استفاده نماید.

تبصره۲) هریک از وزارتین موظف می باشند در چارچوب آمایش آموزش عالی کشور، سالانه نسبت به تعیین سقف ظرفیت مجاز پذیرش دانشجو برای تمامی رشته محل های مورد تأیید شورای گسترش خود اقدامات مقتضی را انجام دهند.

تبصره ۳) طرح‌واره موضوع بند (4) دکتری پژوهش‌محور باید در جهت رفع یکی از مشکلات ملی باشد و به تصویب دستگاه اجرائی ذی‌ربط نیز رسیده باشد.

تبصره۴) شورای سنجش و پذیرش دانشجو می‌تواند هر سه سال یکبار نسبت به اضافه نمودن معیارهای دیگر و تعدیل حداکثر ده درصد (10%) معیارهای موجود اقدام نماید. زمان اعمال این تغییرات حداقل یک سال پس از اعلام عمومی آن خواهد بود.

ماده۶) سهمیه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

تبصره ۱)  افرادی که براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شرکت در آزمون ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی معاف به شمار می آیند، شامل این قانون نخواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ هجدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

جدیدترین اخبار

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...