آشنایی با تکنیک های انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری

آشنایی با تکنیک های انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سراسری

اﻣﺴﺎل نیز مانند سال های گذشته نتاﻳﺞ اوﻟﻴﻪ ﻛﻨﻜﻮر کارشناسی ارشد اعلام شد و باز هم ﻣﺜﻞ همیشه عده ای از رتبه خود راضی و عده ای ناراضی بودند، اﻟﺒﺘﻪ گاه پیش می آید که حتی رتبه های دو و سه رقمی هم از رتبه خود رضایت ندارند، چراکه انتظار بالاتری از خود داشته اند.

اما پیش از هر چیزی باید بدانیم چه عواملی موجب توفیق در آزمون ها و کسب موفقیت می شود، برای اینکه پاسخ جامع و کاملی به این پرسش داده شود، گروه مشاورین خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان بر آن شد که از تجربه سالیان مشاورین خود استفاده نموده و عوامل موفقیت افرادی که رتبه های برتر و مورد انتظار خود را کسب نموده اند مورد ارزیابی قرار داده تا راهگشای دیگر داوطلبینی گردد که به دنبال یافتن عوامل موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد سراسری می باشند.

آنچه که واضح و مبرهن می باشد این است ﻛﻪ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ اﻟﮕﻮی ﺟﺎﻣﻊ در اﻓﺰاﻳﺶ رﺗﺒﻪ آزﻣﻮن ها خواهد شد، به طوریکه الگوی ارائه شده قابل تطبیق برای کسب موفقیت در آزمون دکتری و مقاطع بالاتر نیز خواهد بود.

باید بدانید که یک داوطلب موفق به تنهایی این توفیق را به دست نمی آورد، بلکه مجموعه عواملی دست در دست هم می نهند تا موفقیت نهایی فرد را رقم بزنند، عواملی که هر کدام دیدگاه خود را داشته و به نوعی به این پرسش پاسخ می دهند که چگونه یک داوطلب می تواند رتبه خوب و مورد انتظاری کسب نماید. لذا در اینجا ابتدا از این عوامل نام برده می شود و دیدگاه ها و نظریات هر گروه تشریح می گردد تا نهایتا یک جمع بندی سازنده حاصل آید.

* ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣوثر که برای شرح دیدگاه ها مد نظر می باشند ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

- ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ ﻛﻨﻜﻮر

- ﻣﺸﺎوران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

- اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻛﻨﻜﻮر

- ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ

- اوﻟﻴﺎی داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓﻖ

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

 

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

اخبار مرتبط

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...