دانشگاه شهرکرد و پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵

دانشگاه شهرکرد و پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵

دانشگاه شهرکرد  برای سال تحصیلی ۱۳۹۵ دانشجو دکتری بدون آزمون پذیرش می نماید.

دانشگاه شهرکرد بر طبق شرایط پذیرش استعداد درخشان در مقطع دکتری برای سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از میان افراد واجدالشرایط دانشجـو پذیرش می نماید.

بنابر اطلاعیه فوق به اطلاع دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای (از دانشگاه شهرکرد و نیز سایر دانشگاه ها) که متقاضی پذیرش در مقطع دکتری (Ph.D) برای نیمسال اول ۹۵-۹۶  می باشند، می رساند، این دانشگاه در تعدادی رشته تحصیلی با توجه به آیین نامه استعدادهای درخشان دانشجو می پذیرد، بر متقاضیان است که ضمن مطالعه دقیق موارد ذکر شده و رعایت آنها، نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز و ارسال پستی آنها به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شهرکرد و یا تحویل مستقیم به کارشناس دفتر استعدادھای درخشان اقدام فرمایند. لازم به ذکر است که تنها به مدارک کاملی که تا تاریخ 28 فروردین ماه ۹۵ به این دفتر تحویل داده شده اند ترتیب اثر داده خواهد شد.

(*) شرایط ثبت نام در پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه شهرکرد:

** تایید صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل

** رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده باشد (به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فهرست رشته های بدون آزمون دکتری در سال تحصیلی جاری موجود باشد.

** دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد و یا نیمسال دوازدهم دکتری حرفه ای دانشگاه ها نیز که تا 31 شهریور سال 95 از پایان نامه خود دفاع نمایند، در صورت داشتن شرایط الزامی جداول امتیازات، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

** زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد متقاضیان تا تاریخ 31 شهریور سال 95 حداکثر ٢سال باشد (تاریخ فراغت از تحصیل آنها در محدوده ۹۳/۶/۳۱ تا ۹۵/۶/۳۱ باشد.)

** گفتنی است که از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور، غیرانتفاعی، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان)، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگیان پذیرش بدون آزمون به عمل نخواهد آمد. بنابراین دانشجویان دانشگاه های نام برده از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری فرمایند.

** پرونده داوطلبانی که شرایط لازم را دارا باشند، به منظور اعلام نظر تخصصی گروه آموزشی به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه ارسال می گردد. واجدین شرایط علمی اعلامی دانشکده، در اواخر اردیبهشت ماه ۹۵ از طریق وب سایت دانشگاه (و یا به صورت تلفنی) جهت انجام مصاحبه علمی دعوت خواهند شد. چنانچه دعوت شدگان مدارک و امتیازات علمی و پژوهشب اضافی تا زمان مصاحبه بدست آورند، می توانند برای ارائه در مصاحبه به همراه خود داشته باشند.

 

**لازم به ذکر استذکه، به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مهلت تعیین شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام به هیچ عنوان برگشت داده نمی شوند.

** داشتن حداقل معدل کل همتراز شده بدون در نظر گرفتن نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) و معدل کل کارشناسی مطابق گروه بندی به شرح زیر خواهد بود:

* رشته های کارشناسی ارشد با زیرگروه رشته های علوم انسانی و هنر در آزمون سراسری، به میزان حداقل ١٧ در کارشناسی ارشد و حداقل ١۶ در دوره کارشناسی.

* رشته های کارشناسی ارشد (و یا دکتری حرفه ای) با زیرگروه های علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری، به میزان حداقل 5/16 کارشناسی ارشد و حداقل ١۵ در دوره کارشناسی.

** به دست آوردن حداقل ٧٠ امتیاز از مجموع جداول فعالیت ھای آموزشی پژوهشی و مصاحبه تخصصی به تصویب رسیده در آیین نامه وزارتی.

*** تبصره مهم: کسب حداقل ٧ امتیاز از امتیازات پژوهشی مربوط به مقالات کامل علمی - پژوهشی (داخلی و یا خارجی) با نمایه معتبر ISI  یا ISC دارای IF مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای ضروری خواهد بود.

*** ضروری است که در مقالات استخراج شده از پایان نامه، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد یا استادان راهنما و مشاور ذکر شده باشد.

* به دست آوردن حداقل ۶٠ امتیاز از مجموع جداول امتیازات، برای مراحل بعدی ارزیابی ضروری است.

** به دانش آموختگان کارشناسی ارشد با بیش از ۵ نیمسال تحصیلی ، دکتری حرفه ای با بیش از ١٣ نیمسال تحصیلی و کارشناسی با بیش از ٨ نیمسال تحصیلی، امتیاز آموزشی مربوط به سنوات تحصیلی تعلق نمی گیرد. اما به ثبت نام و کسب سایر امتیازات مجاز می باشند.

(*) مدارک لازم در پذیرش بدون آزمون دکتری ۹۵ دانشگاه شهرکرد:

** تکمیل فرم درخواست با کمال دقت. مؤکدا اعلام می گردد که فرم های ناقص، مخدوش و غیر مستند بررسی نمی گردند.

** تکمیل فرم گواهی وضعیت تحصیلی کارشناسی ارشد و یا گواهی معتبر که در بردارنده مفاد فرم نامبرده از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و گواهی فارغ التحصیلی با مشخصات دوره کارشناسی باشد.

** مستندات کافی و رسمی مربوط به بند های ذکر شده در بالا در رابطه با شرایط و ضوابط ضروری (آموزشی، پژوهشی)

** معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی) و معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا (برای برگزیدگان جشنواره ها)

** تصویر کامل تمامی مقالات علمی ترویجی، علمی پژوهشی، ISC ،ISI  که دارای پذیرش قطعی باشند. (در صورت انتشار مقاله، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه گردد) و تصویر تمامی مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، تمامی تألیفات، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب.

** یک قطعه عکس پشت نویسی شده درج شده بر روی فرم تقاضا، همراه با تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی.

** ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی (با تائید دانشگاه و در غیر این صورت شخص متقاضی صحت نمرات را امضاء و تعهد نماید.)

** تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و گواهی مستند نمره آزمون زبان انگلیسی استاندارد (الزامی نیست اما در صورت برخورداری ار آن، مطابق جدول ارزیابی وزارتی مشمول امتیاز می گردد.)

** اصل رسید بانکی به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال (شصت هزار تومان) به حساب شماره ٧٨٧١٩١۵٠٢٨ بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهر کرد.

**** توجه فرمایید:

- دانشگاه در رد یا پذیرش درخواست داوطلبان بر اساس مفاد آئین نامه و شیوه نامه مصوب دانشگاه، از اختیار لازم بهره مند می باشد و ارسال مدارک حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نخواهد نمود.

- تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رایگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

جدیدترین اخبار

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...