در آمدی بر معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

در آمدی بر معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

دیباچه:

بین انسان‌ های قرن‌ بیست‌ و یكم‌ و بشر اولیه‌ تفاوت‌ بسیاری‌ وجود دارد و لازم است جهت برقراری‌ ارتباط‌ با او، به ویژه‌ ارتباطی‌ پایدار كه‌ با حرف‌ها و تجربه‌های‌ تازه‌ و ناگفته‌ همراه‌ باشد، به‌ هنر و دانش‌ پیچیده‌ علوم‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ مجهز باشد.

امروزه‌ این‌ علم‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ سراسر دنیا تدریس‌ می‌شود و در كشور ایران نیز گرایش های رشته علوم ارتباطات اجتماعی شامل دو گرایش‌ روزنامه‌نگاری‌ و روابط‌ عمومی‌، یكی‌ از رشته‌های‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ می باشد‌.

معرفی گرایش‌ روزنامه‌نگاری‌:

گرایش‌ روزنامه‌نگاری‌ نهالی‌ نیرومند‌ می باشد كه‌ از چشمه‌های‌ هنر و ادبیات‌، صنعت‌ و تكنولوژی‌، سیاست‌ و اقتصاد، فرهنگ‌ و فلسفه‌ سیراب‌ می‌شود به همین خاطر دانشجوی‌ این‌ رشته‌ دروس‌ تئوری‌ و نظری‌ مانند مبانی‌ جمعیت‌شناسی‌، نظریه‌های‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌ واندیشه‌های‌ سیاسی‌ در قرن‌ بیستم‌، مبانی‌ فلسفه‌، مبانی‌ علم‌ اقتصاد، مبانی‌ روانشناسی‌ را مطالعه‌ می‌كند همچنین‌ دروسی‌ را كه‌ هم‌ جنبه‌ عملی‌ و هم‌ جنبه‌ تئوری‌ دارند مثل‌ اصول‌ و تكنیك‌های‌ تهیه‌ خبر، مصاحبه‌، عكاسی‌ خبری‌، گزارش‌، روش‌ تحقیق‌، صفحه‌آرایی‌ و ویراستاری‌ را آموزش‌ می‌بیند.

 معرفی دروس رشته‌ علوم ارتباطات اجتماعی در طی‌ تحصیل :

معرفی دروس‌ مشترك‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف علوم‌ ارتباطات‌:

روانشناسی‌ اجتماعی‌، اصول‌ علم‌ سیاست‌، كلیات‌ حقوق‌ ، حقوق‌ اساسی‌، آمار مقدماتی‌ ، آمار در علوم‌ اجتماعی‌ ، زبان‌ تخصصی‌ ، اصول‌ علم‌ اقتصاد، مبانی‌ جامعه‌شناسی‌، مبانی‌ جمعیت‌ شناسی‌، مبانی‌ روانشناسی‌، مبانی‌ فلسفه‌، تاریخ‌ و تفكر اجتماعی‌ در اسلام‌، مبانی‌ تاریخ‌ اجتماعی‌ ایران‌،گرافیك‌ و صفحه‌آرایی‌ در مطبوعات‌، فتوژورنالیسم‌ (عكاسی‌ خبری‌) ، افكار عمومی‌ و وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌، ارتباطات‌ در جهان‌ سوم‌، روش‌های‌ بررسی‌ و تحلیل‌ پیام‌های‌ ارتباطی‌، ارتباطات‌ تصویری‌، نظریه‌های‌ ارتباطات‌ اجتماعی‌، تكنولوژی‌ چاپ‌ و نشر، روش‌ تحقیق‌ نظری‌، روش‌ تحقیق‌ عملی‌، نظریه‌های‌ جامعه‌شناسی‌، اصول‌ سازمان‌ و مدیریت‌، ارتباطات‌ بین‌المللی‌، ارتباطات‌ سیاسی‌، ارتباطات‌ انسانی‌،تجزیه‌ و تحلیل‌ برنامه‌های‌ رادیو و تلویزیون‌، حقوق‌ ارتباط‌ جمعی‌، سمینار مسائل‌ سیاسی‌ و استراتژی‌ معاصر، اندیشه‌های‌ سیاسی‌ در قرن‌ بیستم‌، مبانی‌ ارتباطات‌ جمعی‌،شیوه‌ نگارش‌ فارسی‌ در مطبوعات‌.

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ روزنامه‌نگاری:‌

ویراستاری‌ و مدیریت‌ اخبار،روزنامه‌نگاری‌ تخصصی‌، تفسیر و مقاله‌ در مطبوعات‌، تاریخ‌ روزنامه‌نگاری‌، اصول‌ روزنامه‌نگاری‌،روزنامه‌نگاری‌ عملی‌، نقد.

معرفی گرایش‌ روابط‌ عمومی‌:

برخلاف‌ ذهنیت‌ عامه‌ مردم‌ سعی در پنهان‌ ساختن‌ اخبار بد از وظایف یک کارشناس خوب روابط عمومی نمی باشد و همچنین  وظیفه‌اش‌ در بسط‌ اطلاعاتی كه‌ مستقیماً از سطوح‌ بالاتر سازمان‌ می‌گیرد، خلاصه‌ نمی‌شود. بلكه‌ كارشناس‌ روابط‌ عمومی‌ یك‌ مشاور می باشد‌ كه‌ جریان‌ ارتباطی‌ را بین‌ سازمانی كه برای آن كار می‌كند و مخاطبانش‌ میسر می‌سازد و بر این‌ اعتقاد می باشد كه‌ رمز موفقیت‌ یك‌ برنامه‌ مؤثر روابط‌ عمومی‌، قابلیت‌ انتقال‌ پیام‌ صحیح‌ از راه‌ صحیح‌، در زمان‌ مطلوب‌ و به‌ فرد صحیح‌ می باشد‌.

در حقیقت كارشناس‌ روابط‌ عمومی‌ از یك‌ طرف وظیفه‌ آگاه‌ كردن‌، خبر دادن‌ و مطلع‌ كردن‌ مردم‌ از مقاصد مدیریت‌ سازمان‌ را بر عهده‌ دارد و از طرفی‌ دیگر مسؤولیت‌ ارائه‌ مشورت‌های‌ كارشناسانه‌ با مدیریت‌ مؤسسه‌ در مورد طرز تفكر مردم‌ و گروه‌های‌ مورد توجه‌ آن‌ حوزه‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ افكار عمومی‌ و همچنین بررسی‌ جامعه‌شناختی‌ گرایش‌ها و طرز تفكرهای‌ مردم‌ را عهده دار است.

معرفی دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ روابط‌ عمومی‌:

مدیریت‌ و روابط‌ عمومی‌، اصول‌ روابط‌ عمومی‌، ارتباط‌ با مطبوعات‌، ارتباطات‌ شفاهی‌، تكنیك‌های‌ روابط‌ عمومی‌، روابط‌ عمومی‌ عملی‌، اقناع‌ و تبلیغ‌.

توانایی‌های‌ مورد نیاز رشته علوم ارتباطات اجتماعی:

یک دانشجوی‌ روزنامه‌نگاری‌ باید دارای‌ دوازده‌ خصلت‌ باشد كه‌ این‌ خصلت ها‌ عبارتند از:

صبر و حوصله‌ زیاد، فضل‌ فروشی‌، داشتن‌ خودبینی‌، غرور و تكبر، داشتن‌ ذوق‌ و استعداد نویسندگی‌،كنجكاوی‌، داشتن‌ ضریب‌ هوشی‌ بالاتر از متوسط‌ جامعه‌، داشتن‌ توانایی‌های‌ ارتباطی، ساده‌لوحی‌، تعصب‌ فكری‌، تیزبینی‌ و نكته‌سنجی‌، انزواجویی‌، گزافه‌ گویی‌ و تندخویی‌، توانایی‌ جوشش‌ با طبقات‌ مختلف‌ مردم‌، مؤمن‌ به‌ رعایت‌ اصول‌ اخلاقی‌ و داشتن‌ تقوا، عشق‌ به‌ كار خبری‌، داشتن‌ توانایی‌ جسمی‌ و روانی‌ برای‌، دوندگی‌های‌ اضطراری‌، قدرت‌ تفكر سریع‌، داشتن‌ حافظه‌ای‌ بیش‌ از حد‌ متوسط‌ جامعه.

(برای‌ مصاحبه‌) البته‌ به‌ ندرت‌ ممكن‌ می باشد‌ فردی‌ دارای تمامی‌ این‌ خصلت ها باشد و هدف‌ از تجسم‌ فردی‌ با ویژگی‌های‌ دوازده‌گانه‌ بالا‌، صرفاً نشان دادن تصویری‌ ایده‌آل‌ از یك روزنامه‌نگار‌ می باشد‌. ویژگی‌هایی كه هر روزنامه‌نگار‌ باید سعی‌ كند تا حتی الامکان به‌ آن‌ها دست‌ پیدا کند‌. دانشجوی‌ روابط‌ عمومی‌ نیز علاوه‌ بر ویژگی‌های‌ لازم‌ برای‌ یك‌ روزنامه‌نگار باید دارای قدرت‌ ریسك‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ بالا، توان‌ كارهای‌ اجرایی‌ و قدرت‌ سخنوری‌ باشد.

 

موقعیت‌ شغلی‌ رشته علوم ارتباطات اجتماعی در ایران :

براساس‌ آمار ارائه‌ شده‌ در فصلنامه‌ "رسانه‌" از سال‌ 1351 تا 1373 حدود یك‌ هزار نفر دانشجوی علوم ارتباطات، فار‎‎غ‌التحصیل شده‌اند و از این‌ تعداد تنها 60 نفر در مطبوعات‌ مشغول‌ به‌ كار هستند و 940 نفر بقیه‌ به‌ مشاغل‌ غیرمطبوعاتی‌ مشغول می باشند.

بی تردید عوامل‌ بسیاری‌ در این‌ مسأله‌ نقش‌ داشته‌اند اما یكی‌ از مهمترین‌ دلایل‌ این‌ می باشد‌ كه‌ تعدادی‌ از دانشجویان‌ در طی‌ سال‌های‌ بالا، رشته‌ علوم‌ ارتباطات‌ را بدون‌ شناخت‌ و تنها از روی اجبار یا به‌ طور‌ اتفاقی‌ انتخاب‌ كرده‌اند، در نتیجه‌ آمادگی‌ و توانایی‌ لازم‌ را برای‌ حضور در مطبوعات‌ نداشته‌اند از طرفی دیگر وابستگی‌ اكثر مطبوعات‌ آن‌ دوران‌ به‌ ارگان‌های‌ دولتی‌ و شرایط‌ دشوار استخدام‌، عامل‌ مهمی‌ در عدم‌ حضور فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ در شغل‌های‌ مربوط‌ بوده‌ است‌.

البته‌ در حال‌ حاضر با توجه‌ به‌ تعدد و تنوع‌ مطبوعات‌ و خبرگزاری‌ها، اكثر فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ جذب‌ بازار كار می‌شوند. فرصت‌های‌ شغلی‌ فارغ‌التحصیلان‌ روابط‌ عمومی‌ نیز در حال‌ حاضر بهبود یافته است زیرا زمانی‌ كار روابط‌ عمومی‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ مساوی‌ با شیرینی‌ دادن‌ در جشن‌ها و پلاكارد زدن‌ و عرض‌ تسلیت‌ دادن‌ در زمان‌ سوگواری‌ها بوده است اما امروزه‌ مردم‌ انتظارات‌ بالایی‌ از روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ها دارند و مایلند آن‌ها را در جریان‌ آخرین‌ اطلاعات‌ و اخبار درون‌ سازمانی‌ قرار دهند و نظرات‌ و دیدگاه‌هایشان‌ را به‌ گوش‌ مسؤولین‌ سازمان‌ها برسانند؛ كاری‌ تخصصی‌ كه‌ از عهده‌ هر شخصی‌ برنمی‌آید و به‌ همین‌ خاطر است که‌ سازمان‌ها ترجیح‌ می‌دهند كه‌ از فارغ‌التحصیلان‌ روابط‌ عمومی‌ برای‌ كار در این‌ بخش‌ مهم‌ استفاده کنند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

 

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل

در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...