اعلام تغییرات رشته های دانشگاهی

اعلام تغییرات رشته های دانشگاهی

چهره رشته های دانشگاهی تغییر  نمود.

سال تحصیلی جدید با تغییر در چهره رشته های دانشگاهی آغاز می گردد، تغییراتی که از حذف چند رشته مشهور و اضافه شدن برخی دیگر از رشته های جدید خبر می دهد.

سال تحصیلی ۹۵ با توجه به تغییرات گسترده ای که در حذف گرایش های تحصیلی صورت گرفته است، با توجه به این موضوع، رشته هایی هم هستند که تنها از برخی از دانشگاه ها حذف شده اند از آن جمله می توان به رشته مدیریت هتلداری از دانشگاه علامه طباطبایی اشاره نمود.

بررسی دانشگاه های مشهور و بزرگ در گروه های مختلف آزمایشی از جمله ریاضی - فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان خارجی نشان می دهد که در مقابل برخی از رشته ها نیز اضافه شده است و یا اینکه از پذیرش روزانه حذف و به پردیس خودگردان منتقل گردیده است.

مقایسه در خصوص رشته های حذف شده یا اضافه شده نسبت به دفترچه کنکور سراسری سال ۹۴ صورت پذیرفته است.

* رشته های حذف و اضافه شده دفترچه کنکور ۹۵ در مقایسه با دفترچه کنکور ۹۴:

گروه آزمایشی

رشته های حذف شده

رشته های اضافه شده

گروه ریاضی - فنی

مدیریت بازاریابی. علوم اجتماعی گرایش مطالعات امنیتی. کاردانی علوم ورزشی مربیگری. علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجید . علوم قرآنی گرایش تفسیر قرآن مجید. معارف قرآن مجید.  علوم قرآنی گرایش تربیت معلم قرآن مجید. علوم حدیث. علوم قرآنی فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید. الهیات و معارف اسلامی فقه و حقوق اسلامی. علوم و معارف قرآن. مدیریت گرایش های مدیریت اطلاعات و ارتباطات / گمرکی

کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد. مهندسی رباتیک. مهندسی کشتی. کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی. کاردان فنی کشتی. کاردانی الکترونیک هواپیمایی. کاردانی علوم انتظامی. کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی. کاردانی مخابرات هواپیما. کاردانی مراقبت پرواز. مدیریت امور گمرکی. ادیان و عرفان. مدیریت اطلاعات و ارتباطات. کاردان فنی صنایع شیمیایی. تاریخ و تمدن ملل اسلامی. فقه شافعی. کاردانی مدیریت گمرکی. مهندسی مکاترونیک . کاردانی آموزش ریاضی. مهندسی ورزش. ایمنی صنعتی. مهندسی ماشین آلات دریایی. مهندسی نقشه برداری. فقه و حقوق مذاهب اسلامی. مطالعات امنیتی

گروه علوم تجربی

مدیریت بازاریابی. علوم اجتماعی گرایش مطالعات امنیتی. کاردانی علوم ورزشی مربیگری. مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ گرایش های بیولوژی و حفاظت چوب / خمیر و کاغذ/ صنایع چوب. علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجید . علوم قرآنی گرایش تفسیر قرآن مجید. معارف قرآن مجید.  علوم قرآنی گرایش تربیت معلم قرآن مجید. علوم حدیث. علوم قرآنی فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید. الهیات و معارف اسلامی  فقه و حقوق اسلامی. علوم و معارف قرآن . علوم مهندسی زیست محیطی. مدیریت گرایش های مدیریت اطلاعات و ارتباطات / گمرکی

کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد. کاردانی بهداشت محیط. کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی. کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی. کاردانی تکنولوژی شیلات. کاردانی شیمی.  کاردانی علمی - کاربردی پرورش اسب. کاردانی علوم انتظامی. کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی . کاردانی مامایی. کاردانی علمی - کاربردی پرورش زنبورعسل. کاردانی مدارک پزشکی . مدیریت امور گمرکی. ادیان و عرفان. مدیریت اطلاعات و ارتباطات. تاریخ و تمدن ملل اسلامی. فقه شافعی. کاردانی مدیریت گمرکی. ساخت پروتزهای دندانی. کاردانی علمی - کاربردی نوغان داری. مهندسی ورزش. کاردانی اتاق عمل. کاردانی هوشبری. کاردانی بهداشت عمومی بهداشت خانواده / مبارزه با بیماری ها. کاردانی علوم آزمایشگاهی. کاردانی تکنسین سلامت دهان. بیولوژی و کنترل ناقلین بیمار یها. زیست شناسی دریا. زیست شناسی جانوری. زیست شناسی گیاهی. فقه و حقوق مذاهب اسلامی. مطالعات امنیتی. شیمی محض

گروه علوم انسانی

مدیریت بازاریابی. راهنمایی و مشاوره  گرایش های فعالیت های پرورشی/ مشاوره. رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژه/ کودکان عادی. علوم اجتماعی گرایش های ارتباطات اجتماعی/ برنامه ریزی اجتماعی/ برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه/ پژوهشگری علوم اجتماعی/ تعاون و رفاه اجتماعی/ خدمات اجتماعی/ مددکاری اجتماعی/ مردم شناسی/ مطالعات امنیتی. کاردانی علوم ورزشی مربیگری. فلسفه و حکمت اسلامی. جغرافیا و برنامه ریزی شهری. علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجید . علوم قرآنی گرایش تفسیر قرآن مجید. معارف قرآن مجید.  علوم قرآنی گرایش تربیت معلم قرآن مجید. علوم حدیث. علوم قرآنی فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید. الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه وحقوق اسلامی. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی. ژئومورفولوژی. آب و هواشناسی . سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی. جغرافیای سیاسی. معارف قرآن کریم. کارتوگرافی. مدیریت گرایش های گمرکی/ مدیریت اطلاعات و ارتباطات.

کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد. آماد. آموزش ابتدایی. خبرنگاری. زبان و ادبیات ترکی آذری. کاردانی علوم انتظامی . کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی .  کاردانی مربی کودک. مدیریت امور گمرکی. جغرافیا. مدیریت اطلاعات و ارتباطات. کاردانی مدیریت گمرکی . کاردانی آموزش و پرورش کودکان استثنایی. کاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی.  کاردانی آموزش دینی و عربی.  کاردانی متصدی امور آموزشی.  کاردانی مطالعات اجتماعی. فرهنگ و معارف اسلامی. کاردانی علمی - کاربردی خدمات پرورشی. پژوهشگری اجتماعی .  تعاون و رفاه اجتماعی.  مردم شناسی . فقه و حقوق مذاهب اسلامی. مطالعات امنیتی

گروه هنر

کاردانی آموزش هنرهای تجسمی

کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی. کاردانی علمی - کاربردی طراحی صنعتی.  کاردانی علمی - کاربردی عکاسی خبری. کاردانی موزه. کاردانی هنرهای سنتی. کاردانی هنرهای نمایشی. کاردانی علمی - کاربردی گرافیک رایانه. کاردانی علمی - کاربردی طراحی پوشاک. مرمت بناهای تاریخی

گروه زبان های خارجی

-

زبان چینی . کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی. مترجمی زبان فرانسه

 

* توضیح : برخی رشته های دانشگاهی در سه گروه ریاضی، تجربی و انسانی مشترک می باشند.

بعد از تغییراتی که در رشته های تحصیلی دانشگاهی رخ داده است، بعضی از دانشگاه های بزرگ کشور نیز این تغییرات را در وضعیت پذیرش خود اعمال نموده اند.

بررسی دانشگاه های بزرگ کشور در گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی نشان می دهد که در بعضی از دانشگاه ها پیش از این، پذیرش صورت می پذیرفته است، اما از سال ۹۵ این پذیرش ها حذف شده است.

البته بسیاری از رشته های دانشگاهی نیز امسال با تغییر گرایش رو به رو شدند که برخی از این تغییرات در اطلاعیه های وزارت علوم، سازمان سنجش و شورای گسترش دانشگاهها اطلاع رسانی شده است.

از آن جمله می توان به تجمیع رشته های علوم قرآنی در یک رشته علوم قرآن و حدیث، حذف عنوان الهیات و معارف اسلامی از عناوین فقه و مبانی حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی و فقه و حقوق اسلامی اشاره نمود.

از دیگر رشته های مشهوری که امثال از پذیرش دانشگاه ها حذف گردیده است رشته «ادبیات داستانی» از دانشگاه خوارزمی و رشته های مرتبط با جغرافیا از دانشگاه های تهران، تبریز و شهید بهشتی می باشند.

در این بین پذیرش دانشجو در بعضی از دانشگاه ها از جمله الزهراء (س) و اصفهان در دوره شبانه حذف شده است.

 

* سهم دانشگاه های بزرگ از حذف و اضافه رشته های دانشگاهی در سال تحصیلی ۹۵:

ردیف

نام دانشگاه

گروه علوم ریاضی - فنی

گروه علوم تجربی

گروه علوم انسانی

۱

الزهراء (س)

بدون تغییر

بدون تغییر

حذف رشته راهنمایی و مشاوره. حذف ۷ رشته دوره روزانه از دوره شبانه

۲

اصفهان

بدون تغییر

بدون تغییر

حذف رشته راهنمایی و مشاوره

۳

تبریز

حذف رشته مهندسی کشاورزی با گرایش اقتصاد کشاورزی

بدون تغییر

حذف رشته های ژئومورفولوژی. آب و هواشناسی. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

۴

تهران

حذف برخی رشته ها در شعب بین الملل

حذف مهندسی منابع طبیعی

اضافه شدن:  مدیریت مالی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

حذف رشته های ژئومورفولوژی. آب و هواشناسی. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی. برنامه ریزی اجتماعی. راهنمایی و مشاوره

اضافه شدن : مردم شناسی

۵

شهید بهشتی

اضافه شدن: مهندسی هوافضا

بدون تغییر

حذف رشته های ژئومورفولوژی. آب و هواشناسی. راهنمایی و مشاوره

۶

شیراز

بدون تغییر

بدون تغییر

حذف برنامه ریزی اجتماعی

اضافه شدن : علوم اقتصادی

۷

صنعتی اصفهان

بدون تغییر

-

-

۸

صنعتی امیرکبیر

کاهش ظرفیت دوره روزانه و افزایش ظرفیت پردیس خودگردان مهندسی پزشکی

-

-

۹

صنعتی شریف

افزایش رشته های پردیس خودگردان

-

-

۱۰

علامه طباطبایی

حذف رشته مدیریت هتلداری

کاهش ظرفیت علوم اقتصادی

حذف رشته های برنامه ریزی اجتماعی و مدیریت هتلداری

۱۱

علم و صنعت ایران

بدون تغییر

-

-

۱۲

فردوسی مشهد

اضافه شدن : هوافضا. مدیریت صنعتی

اضافه شدن: بهداشت مواد غذایی. علوم آزمایشگاهی. دامپزشکی

حذف آب و هواشناسی

۱۳

خواجه نصیرالدین طوسی

اضافه شدن : مهندسی نقشه برداری

-

-

 

در گروه هنر نظر به محدود بودن دانشگاه هایی که این رشته ها را دارند تعداد رشته ها محدود می باشد و تنها رشته موسیقی نظامی از پذیرش دانشگاه هنر تهران حذف گردیده است.

در دانشگاه هنر اصفهان و رشته های هنر دانشگاه الزهراء (س) ۱۱ رشته در نوبت دوم و ۷ رشته در نوبت دوم حذف گردیده است.

همچنین در گروه زبان های خارجی نیز یک تغییر رخ داده است که زبان چینی به مجموعه زبان های خارجی اضافه شده است و دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی در این رشته دانشجو پذیرش می نمایند.

دانشگاه شیراز نیز پس از تغییر گرایش برای رشته فرانسه، رشته زبان و ادبیات فرانسه را به مجموعه رشته های خود اضافه نمود.

سال ۹۵ سال تغییر در رشته های دانشگاهی می باشد، ابتدا حذف گرایش های متعدد از رشته های تحصیلی کلید خورد و سپس حذف برخی رشته هایی که پیش از آن در آنها دانشجو پذیرفته می شده است و پس از آن اضافه شدن رشته هایی که بیشتر کاربردی بوده اند.

 وزارت علوم در سیاست خود برای بازنگری رشته های تحصیلی، پس از برگزاری جلسات متعدد در بازنگری مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، این بازنگری را ابتدا از کارشناسی آغاز نموده است که نتیجه این تغییرات در سال تحصیلی ۹۵ خود را نشان می دهد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با متخصصين خانه مشاوره تماس حاصل نماييد.
توجه:در صورت شنیدن پیغام خطا و یا عدم برقراری ارتباط به علت شلوغی خطوط، کمی صبر نموده و مجددا تماس بگیرید.

 

"خانه مشاوره تحصیلی تلفنی ایرانیان " 
مشاوره دهنده تخصصی سوالات شما 
برای تماس با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099071013 تماس حاصل فرمایید
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب
حتی ایام تعطیل
در صورت عدم برقراری ارتباط اینجا کلیک کنید
...تمامی حقوق محتوا مربوط به خانه مشاوره می باشد ...
... طراحی سایت و بهینه سازی سایت : پیام آوران پارسیان ...